kontakt

Korisne informacije

Klima - prosečne dnevne temperature Pržna
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Vazduh Max °C
26
28.5
29
26
21.5
14
13
12
12
15
19
22
Vazduh Min °C
17
19
19
16.5
13
9
6
4.5
5
7
10
13.5
Voda Max °C
24
24.5
25
24
21
18
15
13
12.5
14
16
20.5
Suncani sati
290
338
312
248
192
121
106
116
119
165
194
254
Klima - prosečne dnevne temperature Pržna
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov

Vazduh Max °C

13
12
12
15
19
22

Vazduh Min °C

17
19
19
16.5
13
9

Voda Max °C

24
24.5
25
24
21
18

Suncani sati

290
338
312
248
192
121
Klima - prosečne dnevne temperature Pržna
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj

Vazduh Max °C

26
28.5
29
26
21.5
14

Vazduh Min °C

6
4.5
5
7
10
13.5

Voda Max °C

15
13
12.5
14
16
20.5

Suncani sati

106
116
119
165
194
254

Prosečan broj sunčanih dana u godini:

240

Sezona kupanja:

180 dana

More:

Tamno plavo

Providnost:

od 38 do 56 m

Salinitet

38‰

Klima:

sredozemna

Jezik:

crnogorski

Valuta:

euro

Vremenska zona:

srednje evropska

Udaljenost apartmana od:

Mora / plaže

90 m

Autobuskog stajališta

50 m

Ambulante

50 m

Prodavnice

50 m

Pošte

50 m

Kazina Maestral

50 m

Turističke agencije

1,5 km

Benziske pumpe

8 km